Gizlilik Politikası

Aşağıdaki veri koruma beyanı ile, kişisel verilerinizin türleri ve amaçları hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz (bundan böyle “veri” olarak anılacaktır). Veri koruma beyanı, hem hizmetlerimizin sağlanması açısından hem de özellikle web sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve sosyal medya profillerimiz gibi harici çevrimiçi varlıklarımızda (bundan böyle toplu olarak anılacaktır) gerçekleştirdiğimiz tüm kişisel verilerin işlenmesi için geçerlidir.

Kullanılan terimler cinsiyete özgü değildir.

10 Kasım 2020 itibarıyla

Sorumluluk sahibi

SSK.GEN.TR

Mail: info@ssk.gen.tr

İşleme Genel Bakış

Aşağıdaki genel bakış, işlenen veri türlerini ve bunların işleme amaçlarını özetler ve veri konularını açıklar.

İşlenen veri türleri

 • Envanter verileri (örn. İsimler, adresler).

 • İçerik verileri (ör. Metin girişi, fotoğraflar, videolar).

 • İletişim bilgileri (örn. E-posta, telefon numaraları).

 • Meta / iletişim verileri (örn. Cihaz bilgileri, IP adresleri).

 • Kullanım verileri (örneğin ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri).

Veri konularının kategorileri

 • İlgili kişiler.

 • İletişim ortağı.

 • Kullanıcılar (örn. Web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).

İşlemenin amaçları

 • Eylem değerlendirmesini ziyaret edin.

 • İlgi alanına dayalı ve davranışsal pazarlama.

 • İletişim istekleri ve iletişim.

 • Dönüşüm ölçümü (pazarlama önlemlerinin etkinliğini ölçmek).

 • Bir profil oluşturma (kullanıcı profilleri oluşturma).

 • Yeniden pazarlama.

 • Menzil ölçümü (örn. Erişim istatistikleri, geri dönen ziyaretçilerin tespiti).

 • İzleme (örneğin, ilgi alanına dayalı / davranışsal profil oluşturma, tanımlama bilgilerinin kullanımı).

 

İlgili yasal dayanaklar

Aşağıda, kişisel verileri işlediğimiz Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) yasal dayanağını paylaşıyoruz. Lütfen GSYİH hükümlerine ek olarak, ulusal veri koruma düzenlemelerinin ikamet ettiğiniz ülkede ve ikamet ettiğiniz ülkede geçerli olabileceğini unutmayın.

 • Onay (Madde 6 Paragraf 1 S. 1 lit. A GDPR)   – Veri sahibi, kişisel verilerinin belirli bir amaç veya birkaç özel amaç için işlenmesine izin vermiştir.

 • Sözleşme ve sözleşmenin   yerine getirilmesinden   önceki soru (Madde 6 para 1 1 S. 1 lit. GSYİH’dir)   – Veri   sahibi   , bir sözleşmenin yerine getirilmesinin taraf veya veri     olup, önceden önlemlerin uygulanması için gerekli prosedürlerin talep edilmesi ile sırasıyla sözleşmeye.

 • Meşru çıkarlar (Sanat 6 Paragraf 1 S. 1 yanıyor GDPR..)   –  Eylem   kişisel verilerinin korunması veri konu sürece, sorumlu kişi veya üçüncü bir tarafın meşru çıkarlarını korumak için gereklidir   sahiptir  ilgi alanı veya temel hak ve hürriyetleri. Veri gerektirir, ağır basar.

Güvenlik önlemleri

We take technical and organizational measures in accordance with legal requirements, taking into account the status of the technique, the costs of implementation and the type, scope, conditions and purposes of processing, and the extent of the threat to the rights and freedoms of real persons. to provide a level of protection suitable for risk.

Önlemler, özellikle verilere fiziksel ve elektronik erişimin yanı sıra erişim, giriş, iletim, koruma ve kullanılabilirliğin ayrılmasını kontrol ederek verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamaktır. Ayrıca veri sahibinin kullanım haklarına, verilerin silinmesine ve risklere karşı yanıt vermeyi garanti eden prosedürler oluşturduk. Ek olarak, veri koruma ilkesine dayalı olarak donanım, yazılım ve süreçler geliştirirken veya seçerken, kişisel verilerin korunmasını teknoloji tasarımı ve veri koruma dostu varsayılan ayarlar aracılığıyla dikkate alıyoruz.

Kişisel verilerin iletilmesi ve ifşa edilmesi

Kişisel verileri işlememizin bir parçası olarak, verilerin başka kurumlara, şirketlere, yasal olarak bağımsız kuruluşlara veya kişilere aktarılması veya ifşa edilmesi olabilir. Bu verilerin alıcıları, örneğin, ödeme işlemleri bağlamında ödeme kurumlarını, BT görevlerinden sorumlu hizmet sağlayıcıları veya bir web sitesine entegre edilmiş hizmet ve içerik sağlayıcıları içerebilir. Böyle bir durumda, yasal gereklilikleri yerine getiririz ve özellikle verilerinizi verilerinizin alıcıları ile korumaya hizmet eden ilgili sözleşmeler veya sözleşmeler yaparız.

Üçüncü ülkelerde veri işleme

Üçüncü bir ülkede (yani Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında) veya üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımının bir parçası olarak veya başkalarına, tüzel kişilere veya şirketler, bu sadece yasal gerekliliklere uygun olarak gerçekleşir.

Onay veya sözleşmeye dayalı veya yasal olarak zorunlu iletime tabi olarak, verileri yalnızca, “Gizlilik Kalkanı” kapsamında sertifikalı ABD’li tüccarlar veya sözleşmeden doğan yükümlülükler gibi özel garantiler temelinde tanınmış bir veri koruma seviyesine sahip üçüncü ülkelerde işler veya izin veririz. AB Komisyonu’nun standart koruma hükümleri, sertifikaların varlığı veya dahili veri koruma düzenlemelerinin varlığı (Madde 44-49 GDPR, AB Komisyonu bilgi sayfası:   https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data) -koruma / uluslararası-boyut-veri-koruma_de   ).

Çerez kullanımı

Çerezler, ziyaret edilen web sitelerinden veya etki alanlarından veriler içeren ve kullanıcının bilgisayarına bir tarayıcı tarafından kaydedilen metin dosyalarıdır. Bir çerezin temel amacı, bir kullanıcı ziyareti sırasında veya sonrasında çevrimiçi bir teklifte bilgi depolamaktır. Depolanan bilgiler örneğin bir web sitesindeki dil ayarlarını, oturum açma durumunu, bir alışveriş sepetini veya videonun görüntülendiği noktayı içerebilir. Tanımlama bilgileri terimi, tanımlama bilgileriyle aynı işlevleri yerine getiren diğer teknolojileri içerir (örneğin, kullanıcı bilgileri sahte çevrimiçi tanımlayıcılar kullanılarak saklanırsa, “kullanıcı kimlikleri” olarak da bilinir).

Aşağıdaki çerez türleri ve işlevleri arasında bir ayrım yapılmıştır:

 • Geçici tanımlama bilgileri (ayrıca: oturum veya oturum tanımlama bilgileri):    Geçici tanımlama bilgileri, en geç bir kullanıcı çevrimiçi bir tekliften çıkıp tarayıcısını kapattıktan sonra silinir.
 • Kalıcı çerezler:    Kalıcı çerezler, tarayıcı kapatıldıktan sonra bile kayıtlı kalır. Örneğin, kullanıcı bir web sitesini tekrar ziyaret ettiğinde giriş durumu kaydedilebilir veya tercih edilen içerik doğrudan görüntülenebilir. Menzil ölçümü veya pazarlama amacıyla kullanılan kullanıcıların çıkarları da bu tür bir çerezde saklanabilir.
 • Birinci taraf tanımlama bilgileri:    Birinci taraf tanımlama bilgileri tarafımızdan belirlenir.
 • Üçüncü taraf tanımlama bilgileri (ayrıca: üçüncü taraf tanımlama bilgileri)   : Üçüncü taraf tanımlama bilgileri, esas olarak reklamcılar (üçüncü taraflar olarak adlandırılır) tarafından kullanıcı bilgilerini işlemek için kullanılır.
 • Gerekli (ayrıca: zorunlu veya kesinlikle gerekli) tanımlama bilgileri: Tanımlama bilgileri    , bir web sitesinin çalışması için (örneğin, oturum açma bilgilerini veya diğer kullanıcı oturumlarını kaydetmek veya güvenlik nedenleriyle) kesinlikle gerekli   olabilir  .
 • İstatistikler, pazarlama ve kişiselleştirme çerezleri   : Ayrıca, çerezler genellikle ölçüm aralığı kapsamı ve kullanıcının ilgi alanlarıdır (veya ekranın belirli içeriği, işlevlerin kullanımı vb.) Bir kullanıcı profilinde, ayrıca bireysel web siteleri. Kaydedilecek. Bu tür profiller, potansiyel ilgi alanları gibi kullanıcılara karşılık gelen içeriği göstermeye hizmet eder. Bu sürece “izleme”, yani kullanıcıların potansiyel çıkarlarının izlenmesi denir. . Tanımlama bilgilerini veya “izleme” teknolojilerini kullandığımız sürece, sizi veri koruma bildirimimizde veya izin alma bağlamında daha ayrıntılı olarak bilgilendireceğiz.

Yasal dayanak notları:    Kişisel verilerinizi tanımlama bilgileri yardımıyla işlediğimiz yasal dayanak , sizin onayınızı isteyip istemediğimize bağlıdır. Bu durumda ve tanımlama bilgilerinin kullanımına izin verirseniz, verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak beyan edilmiş olur. Aksi takdirde, çerezler kullanılarak işlenen veriler meşru menfaatlerimize (örneğin, çevrimiçi teklifimizin ticari faaliyetinde ve iyileştirilmesinde) veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için çerezlerin gerekli olduğu durumlarda işlenecektir.

İptal ve itiraz hakkında genel bilgiler (hariç tutma):   İşlemin onay veya yasal izne tabi olup olmadığına bağlı olarak, herhangi bir zamanda onayınızı iptal etme veya çerez teknolojilerini kullanarak verilerinizin işlenmesine itiraz etme seçeneğiniz vardır (topluca ” vazgeçmek”). İtirazınızı ilk önce tarayıcınızdaki ayarları kullanarak, örneğin çerez kullanımını devre dışı bırakarak bildirebilirsiniz (bu, çevrimiçi teklifimizin işlevselliğini de sınırlayabilir). Çerezlerin çevrimiçi pazarlama için http://optout.aboutads.info web sitesi üzerinden kullanımına itiraz   , özellikle izleme durumunda çeşitli hizmetler kullanılarak da yapılabilir. Ve   http://www.youronlinechoices.com/ Açıklanmıştır. Ek olarak, hizmet sağlayıcıları ve kullanılan çerezler hakkındaki bilgiler bağlamında başka çatışma bildirimleri de alabilirsiniz.

Çerez verilerinin izne göre işlenmesi: Çerezlerin   kullanımının bir parçası olarak   , verileri işlemeden veya işlemeden önce herhangi bir zamanda iptal edilebilecek izinlerini istiyoruz. Online teklifimizin çalışması için gerekli olan çerezler, onay verilmeden önce kullanılmaktadır. Kullanımları, kullanıcıların çevrimiçi teklifimizin beklenen işlevselliğine olan dikkatine ve ilgisine dayanmaktadır.

 • İşlenen veri türleri:   kullanım   verileri   (ör. Ziyaret edilen web siteleri, ilgi alanı, erişim süreleri), meta / iletişim   verileri   (ör. Cihaz bilgileri, IP adresleri).

 • Etkilenen kişiler:   kullanıcılar (web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları gibi).

 • Yasal dayanak:   rıza (Madde 6 Paragraf 1 Madde 1 a) GDPR), meşru menfaatler (Madde 6 Paragraf 1 Madde 1 litre GDPR).

İletişim

Bizimle iletişime geçtiğinizde (örn. İletişim formu, e-posta, telefon veya sosyal medya), iletişim talep ettiği ve gerekli tüm tedbirleri cevaplamanız gerektiği sürece, sorgulayan kişinin detaylarını işleyecektir.

Sözleşme veya sözleşme öncesi ilişkiler çerçevesinde iletişim sorularını yanıtlamak, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya (önceden) sözleşme sorgularını yanıtlamak ve ayrıca soruları yanıtlamak için meşru çıkarlar temelinde gerçekleşir.

 • İşlenen veri türleri:   envanter verileri (ör. İsimler, adresler), iletişim bilgileri (ör. E-posta, telefon numaraları), içerik verileri (ör. Metin girişi, fotoğraflar, videolar).

 • Etkilenen kişiler:   iletişim ortağı.

 • İşlemenin amaçları:   iletişim ve iletişim talepleri.

 • Yasal dayanak:   soruşturma öncesinde sözleşmenin ve sözleşmenin yerine getirilmesi (Madde 6 Paragraf 1 S. 1 lit. GSYİH), meşru menfaatler (GSYİH’nın Madde 6 Paragraf 1 S. 1 lit. f)

Çevrimiçi teklifler ve web barındırma sağlama

Çevrimiçi teklifimizi güvenli ve verimli bir şekilde sunmak için, sunucuları (veya onlar tarafından yönetilen sunucuları) çevrimiçi teklife erişilebilen bir veya daha fazla web barındırma sağlayıcısının hizmetlerini kullanıyoruz. Bu amaçlar için altyapı ve platform hizmetleri, bilgi işlem kapasitesi, depolama ve veritabanı hizmetlerinin yanı sıra güvenlik ve teknik bakım hizmetlerini kullanabiliriz.

Barındırma teklifinin bir parçası olarak işlenen veriler, kullanım ve iletişimin bir parçası olarak oluşturulan çevrimiçi teklifimizin kullanıcıları hakkındaki tüm bilgileri içerebilir. Bu, çevrimiçi tekliflerin içeriğini tarayıcılara düzenli olarak iletmek için gereken IP adresini ve çevrimiçi teklifimizde veya web sitelerimizde yapılan tüm girişleri içerir.

Erişim   verilerinin   ve günlük dosyalarının toplanması    : Biz (veya web barındırma sağlayıcımız), sunucuya her erişim (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır) hakkında veri toplarız. Sunucu günlük dosyaları, erişilen web sitelerinin ve dosyaların adresi ve adı, erişim tarihi ve saati, aktarılan veri miktarı, başarılı erişim bildirimi, tarayıcı türü ve sürümü, kullanıcının işletim sistemi, yeniden yönlendirme URL’si (önceden ziyaret edilen sayfası) ve kural olarak IP. y içerebilir. Adresler ve talep eden sağlayıcı aittir.

Sunucu günlük dosyaları, güvenlik amacıyla, örneğin sunucunun aşırı yüklenmesini önlemek için (özellikle kötü niyetli saldırılar, DDoS saldırıları söz konusu olduğunda) ve diğer yandan sunucunun tam olarak yüklendiğinden ve kararlı olduğundan emin olmak için kullanılabilir.

 • İşlenen veri türleri:   içerik verileri (ör. Metin girişi, fotoğraflar, videolar), kullanım verileri (ör. Ziyaret edilen web siteleri, ilgi alanı, erişim süreleri), meta / iletişim verileri (ör. Cihaz bilgileri, IP adresleri).

 • Etkilenen kişiler:   kullanıcılar (web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları gibi).

 • Yasal dayanak:   meşru çıkarlar (Madde 6 Par. 1 S. 1 lit. GSYİH).

Çevrimiçi pazarlama

Kişisel verileri, reklam alanının pazarlanmasını veya reklamların ve diğer içeriğin (topluca “içerik” olarak anılır) görüntülenmesini, kullanıcıların potansiyel ilgi alanlarına ve etkililiğine dayalı olarak özellikle çevrimiçi pazarlama amaçları için işleriz.

Bu amaçla kullanıcı profilleri adı verilen bir dosya (“çerez” adı verilen) veya benzeri işlemler ile oluşturulur ve yukarıda belirtilen içeriğin kullanıcıyla ilgili sunumuna ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması sağlanır. Bu bilgiler, örneğin görüntülenen bilgileri, ziyaret edilen web sitelerini, kullanılan çevrimiçi ağları ve kullanılan iletişim ortaklarını ve kullanılan tarayıcı, kullanılan bilgisayar sistemi ve kullanım süreleri hakkındaki bilgileri içerebilir. Kullanıcılar konum verilerinin toplanmasını kabul ettiyse, bu da işlenebilir.

Kullanıcıların IP adresleri de kaydedilir. Ancak, kullanıcıları korumak için mevcut IP maskeleme prosedürlerini (yani IP adresini kısaltarak takma adlandırma) kullanıyoruz. Genel olarak, net pazarlama verileri (e-posta adresleri veya adlar gibi) çevrimiçi pazarlama sürecinin bir parçası olarak değil, takma adlar olarak kaydedilir. Dolayısıyla, çevrimiçi pazarlama sürecinin her iki sağlayıcısı da kullanıcının gerçek kimliğini bilmez, yalnızca profillerinde depolanan bilgileri bilir.

Profil bilgileri genellikle tanımlama bilgilerine veya benzer işlemlere kaydedilir. Bu çerezler, daha sonra aynı çevrimiçi pazarlama sürecini kullanan, içerik görüntüleme amacıyla analiz edilen ve analiz edilen, ayrıca daha fazla veri ile desteklenen ve çevrimiçi pazarlama süreci sağlayıcısının sunucusunda saklanan diğer web sitelerinde sıklıkla okunabilir.

İstisnai durumlarda, profillere net veriler atanabilir. Örneğin, çevrimiçi pazarlama sürecini kullanırsak ve ağ, kullanıcıların profillerini yukarıda belirtilen bilgilerle birleştiren bir sosyal ağın üyeleriyse, kullanıcılar için durum budur. Kullanıcıların, örneğin kayıt işlemini kabul ederek sağlayıcılarla ek anlaşmalar yapabileceğini belirtmenizi isteriz.

Genel olarak, yalnızca reklamlarımızın başarısı hakkında özetlenen bilgilere erişebiliriz. Bununla birlikte, sözde dönüşüm ölçütleri, örneğin çevrimiçi pazarlama sürecimizin sözde dönüşüme yol açtığını görmek için kontrol edebiliriz, örneğin bizimle bir sözleşme imzalayabilir. Dönüşüm ölçümü yalnızca pazarlama önlemlerimizin başarısını analiz etmek için kullanılır.

Aksi belirtilmedikçe, kullanılan çerezlerin iki yıl süreyle saklanacağını varsaymanızı rica ederiz.

Yasal dayanaklarla ilgili notlar:   Kullanıcılardan üçüncü taraf sağlayıcıların kullanımına izin vermelerini istersek, verilerin işlenmesinin yasal dayanağı rızadır. Aksi takdirde, kullanıcılarımızın verilerinin hukuki menfaatleri (yani verimli, ekonomik ve alıcıya dost hizmet menfaati) esas alınarak işlenir. Bu bağlamda, bu veri koruma beyanında yer alan çerezlerin kullanımına ilişkin bilgilere dikkatinizi çekmek istiyoruz.

 • İşlenen veri türleri:   kullanım   verileri   (ör. Ziyaret edilen web siteleri, ilgi alanı, erişim süreleri), meta / iletişim   verileri   (ör. Cihaz bilgileri, IP adresleri).

 • Etkilenen kişiler:   kullanıcılar (ör. Web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları), ilgili taraflar.

 • İşleme amaçları:   izleme (ör. İlgi / davranış profili oluşturma, çerez kullanımı), yeniden pazarlama, ziyaretçi eylem değerlendirmesi, ilgi alanına dayalı ve davranışsal pazarlama, profil oluşturma (kullanıcı profilleri oluşturma), dönüşüm ölçümü (pazarlama önlemlerinin etkinliğini ölçme), aralık ölçümü ( örneğin erişim istatistikleri, tekrar eden olayların tanınması) Ziyaretçi).

 • Güvenlik önlemleri:   IP maskeleme (IP adresi takma adı).

 • Yasal dayanak:   rıza (Madde 6 Paragraf 1 Madde 1 a) GDPR), meşru menfaatler (Madde 6 Paragraf 1 Madde 1 litre GDPR).

 • Muhalefet seçeneği (devre dışı bırakma): Biz   İlgili sağlayıcının veri koruma bilgisi ve (sözde “devre dışı bırakılması” devre dışı seçeneklere başvurmak  )  sağlayıcılara verilen. Açık bir devre dışı bırakma seçeneği belirtilmezse, tarayıcınızın ayarlarında çerezleri devre dışı bırakma olasılığı vardır. Ancak bu, çevrimiçi teklifimizin işlevselliğini kısıtlayabilir. Bu nedenle, her alan için özetlenen aşağıdaki devre dışı bırakma seçeneklerini de tavsiye ediyoruz: a) Avrupa:   https://www.youronlinechoices.eu   . b) Kanada:   https://www.youradchoices.ca/choices   . c) ABD:   https://www.aboutads.info/choices   . d) Bölgeler arası:  http://optout.aboutads.info  .

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

 • Google Etiket Yöneticisi:   Google Etiket Yöneticisi, web sitesi etiketlerini bir arayüz aracılığıyla yönetebileceğimiz (ve böylece Google Analytics ve diğer Google pazarlama hizmetlerini çevrimiçi teklifimize entegre edebildiğimiz) bir çözümdür. Etiket Yöneticisi’nin kendisi (etiketleri uygulamak) kullanıcıların kişisel verilerini işlemez. Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak, Google hizmetleri hakkında aşağıdaki bilgilere atıfta bulunulur. Servis sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; Web sitesi:   https://marketingplatform.google.co I   ; Gizlilik politikası:   https://policies.google.com/privacy; Gizlilik Kalkanı (ABD’de veri işlenirken veri koruma düzeyini garanti eder):   https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active   .

 • Google Analytics:   çevrimiçi pazarlama ve web analizi; Servis sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; Web sitesi:   https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/   ; Veri koruma beyanı:   https://policies.google.com/privacy   ; Gizlilik Kalkanı (ABD’de veri işlenirken veri koruma seviyesini garanti eder):   https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active   ; Muhalefet seçeneği (devre dışı bırakma): eklentiyi devre dışı bırak:   http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de   , reklamların görüntüleme ayarları:  https://adssettings.google.com/authenticated .

 • Google Ads ve dönüşüm ölçümü:   Google reklam ağına (ör. Arama sonuçları, videolar, web siteleri, vb.) Reklam yerleştirmekten şüphelenen kullanıcılara gösterilmek için “Google Ads” çevrimiçi pazarlama sürecini kullanırız. Ayrıca reklamların dönüşümünü de ölçüyoruz. Ancak, yalnızca reklamımızı tıklayan ve “dönüşüm izleme etiketi” adlı bir sayfaya yönlendirilen anonim kullanıcıların toplam sayısını biliyoruz. Ancak, kullanıcıları tanımlamak için kullanılabilecek herhangi bir bilgiyi kendimiz almıyoruz. Servis sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; Web sitesi:  https://marketingplatform.google.com   ; Veri koruma beyanı:  https://policies.google.com/privacy  ; Gizlilik Kalkanı (ABD’de veri işlenirken veri koruma seviyesini garanti eder):   https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001l5aaı&status=activ to   .

 • Google Ad Manager: Google’ın reklamcılık ağı (ör. Web sitelerinde arama sonuçlarında, videolarda vb.) Kullandığımız bir “Google Marketing Platform” (ve “Google Ad Manager” gibi hizmetler) reklam yerleştirmek için. Google Marketing Platform, kullanıcıların varsayılan reklamlarının ilgi alanlarına göre gerçek zamanlı olarak gösterilmesi ile karakterize edilir. Bu, yalnızca potansiyel olarak alakalı reklamları olan kullanıcılara hizmet vermek için çevrimiçi teklifimizin içinde ve içinde daha hedefli reklamlar göstermemize olanak tanır. Örneğin, bir kullanıcıya diğer çevrimiçi tekliflerle ilgilenen ürünler için reklamlar gösterilirse, buna “yeniden pazarlama” denir. Servis sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; https://marketingplatform.google.com  ; Veri koruma beyanı:   https://policies.google.com/privacy   ; Gizlilik Kalkanı (ABD’de veri işlenirken veri koruma düzeyini garanti eder):   https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active   .

 • Kişiselleştirilmiş reklamlarla Google Adsense:   Çevrimiçi teklifimizde gösterilen reklamların gösterildiği kişiselleştirilmiş reklamlarla Google Adsense hizmetini kullanırız ve görüntüleme veya başka herhangi bir kullanım için ücret alırız. ; Servis sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; Web sitesi:   https://marketingplatform.google.co I   ; Veri koruma beyanı:   https://policies.google.com/privacy   ; Gizlilik Kalkanı (ABD’de veri işlenirken veri koruma düzeyini garanti eder):   https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active   .

 • Kişiselleştirilmemiş reklamlarla   Google Adsense   :   Google Adsense hizmetini kişiselleştirilmiş reklamlarla kullanıyoruz, bu reklamlar çevrimiçi teklifimizde gösteriliyor ve görüntüleme veya başka herhangi bir kullanım için bir ücret alıyoruz. ; Servis sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; Web sitesi:   https://marketingplatform.google.com   ; Veri koruma beyanı:   https://policies.google.com/privacy   ; Gizlilik Kalkanı (ABD’de verileri işlerken veri koruma seviyesini garanti eder):   https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001l5aaı&status=activ to   .

Sosyal ağlarda varlık

Burada veya orada, hakkımızda bilgi sunmak için sosyal ağlardaki aktif çevrimiçi varlıklarla kullanıcılarla iletişim kurmaya devam ediyoruz.

Kullanıcı verilerinin Avrupa Birliği dışında işlenebileceğini belirtmek isterim. Bu, örneğin kullanıcı haklarının uygulanmasını zorlaştırabileceğinden, kullanıcı açısından risklere neden olabilir. Gizlilik Kalkanı kapsamında sertifikalandırılmış veya güvenli bir veri koruma düzeyi için karşılaştırılabilir garantiler sunan ABD sağlayıcıları ile ilgili olarak, AB veri koruma standartlarına uymayı taahhüt ettiklerini belirtmek isteriz.

Ayrıca, sosyal ağlardaki kullanıcıların verileri genellikle pazar araştırması ve reklam amacıyla işlenir. Örneğin, kullanım davranışları ve kullanıcıların ilgi alanlarına göre kullanım profilleri oluşturulabilir. Kullanıcı profillerinin, örneğin, kullanıcıların ilgi alanlarına uygun olarak ağın dışında olduğuna ve reklam yerleştirmek için kullanılabileceğine inanılmaktadır. Bu amaçlar için, tanımlama bilgileri genellikle kullanıcıların kullanım davranışlarının ve ilgi alanlarının depolandığı kullanıcıların bilgisayarlarında saklanır. Ayrıca veriler, kullanıcılar tarafından kullanılan cihazlardan bağımsız olarak kullanım profillerinde saklanabilir (özellikle kullanıcılar ilgili platformların üyesiyse ve oturum açmışsa).

İlgili işleme formlarının ve itiraz olasılıklarının (hariç tutma) ayrıntılı bir açıklaması için veri koruma bildirimlerine ve ilgili ağların operatörlerinden gelen bilgilere başvururuz.

Bilgi taleplerinde ve veri sahibi hak taleplerinde, bunların en etkin şekilde sağlayıcılar tarafından talep edilebileceğini belirtmek isteriz. Yalnızca sağlayıcılar kullanıcı verilerine erişebilir ve uygun önlemleri alabilir ve bilgileri doğrudan sağlayabilir. Yine de yardıma ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • İşlenen veri türleri:   envanter verileri (ör. İsim, adresler), iletişim bilgileri (ör. E-posta, telefon numaraları), veri içeriği (ör. Metin girişleri, fotoğraflar, videolar), kullanım verileri (ör. Ziyaret edilen web siteleri, ilgi içerik, erişim süreleri), meta / iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).

 • Etkilenen kişiler:   kullanıcılar (web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları gibi).

 • İşleme amaçları:   iletişim sorguları ve iletişim, izleme (örn. İlgi / davranış profilinin çıkarılması, tanımlama bilgilerinin kullanımı), yeniden pazarlama, aralık ölçümü (örn. Erişim istatistikleri, geri dönen ziyaretçilerin tanınması).

 • Yasal dayanak:   meşru çıkarlar (Madde 6 Par. 1 S. 1 lit. GSYİH).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

Verilerin silinmesi

Tarafımızca işlenen veriler, yasal gerekliliklere uygun olarak işleme izinleri iptal edilir edilmez veya diğer izinler sona erer ermez silinecektir (örneğin, bu verileri işleme amacının süresi dolmuşsa veya amaç için gerekli değilse).

Veriler, diğer ve yasal olarak izin verilen amaçlar için gerekli olduğu için silinmemişse, işlenmesi bu amaçlarla sınırlıdır. Bu, verilerin engellendiği ve başka amaçlar için işlenmediği anlamına gelir. Bu, örneğin ticari veya vergi kanunu nedeniyle saklanması gereken veya yasal iddiaları talep etmek, kullanmak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için saklanması gereken veriler için geçerlidir.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin korunması hakkında daha fazla bilgi, beyannamede verilen bu veri koruma bilgileri bağlamında.

Veri koruma beyanının değiştirilmesi ve güncellenmesi

Veri koruma beyanımızın içeriği hakkında kendinizi düzenli olarak bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Veri işlemede yaptığımız değişikliklerin veri koruma beyanı, uyarlamamızı gerekli kılmaz. Sonuç olarak tarafınızda meydana gelen değişiklikler (örn. Rıza) işbirliği eylemleri veya diğer bireysel bildirimler gerekirse sizi bilgilendirecektir.

Bu veri koruma beyanında şirket ve kuruluşların adreslerini ve iletişim bilgilerini verirsek, adreslerin zamanla değişebileceğini ve bizimle iletişime geçmeden önce bilgileri kontrol etmenizi isteyebileceğini lütfen unutmayın.

Veri sahiplerinin hakları

Kişilerle ilgili olarak, GSYİH kapsamı, özellikle 15-18. Ve 21. GDPR’den kaynaklanan çeşitli haklarınız var:

 • Temyiz hakkı: Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, her zaman kişisel verilerinizin işlenmesine karşı, Madde 6 § 1. e veya f GDPR’ye dayanarak temyiz başvurusunda bulunma hakkınız vardır; bu aynı zamanda bu şartlara dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa, bu tür reklamlar için kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda doğrudan reklamcılıkla bağlantılı olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir.
 • Teyidi   çekilme   haklarına   :   İstediğiniz zaman onayı geri çekme hakkına sahiptir.
 •  Sağ için  bilgi  :   Sen  var  daha fazla bilgi ve yasal şartlara uygun olarak verilerin bir kopyasını talep etmek söz konusu verilerin işlendiği olup olmadığını ve bu verilerle ilgili talep bilgisine istek onay hakkı, hem de.
 • Düzeltme hakkı:   Yasal gerekliliklere uygun olarak, sizinle ilgili verilerin tamamlanmasını veya sizinle ilgili yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 • İşlemeyi silme ve kısıtlama hakkı:   Yasal gerekliliklere uygun olarak, sizinle ilgili verilerin derhal silinmesini talep etme veya alternatif olarak, veri işlemenin yasal gerekliliklere göre kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 •  Sağ için  veri taşınabilirliği  :   Sen yasal gerekliliklere uygun olarak yapılandırılmıştır ya da başka sorumlu kişiye transfer olması yaygın bir, makine tarafından okunabilir formatta bize veri almaya hakları vardır.
 • Şikayette bulunmak için denetim bürosu:   Ayrıca, kişisel verilerinizin yasal gerekliliklere uygun olarak, özellikle ikamet ettiğiniz üye devlette işlendiğine inanıyorsanız, iş yerinizin ihlali veya hakkınız olan yerde iddia ettiğiniz otorite kontrolü. GSYİH ihlal ediyor.

Şartların tanımı

Bu bölüm, bu veri koruma beyanında kullanılan terimlere genel bir bakış sağlar. Bu, hukuk terimlerinin çoğundan alınmıştır ve esas olarak Madde 4 GDP’de açıklanmıştır. Yasal tanımlar bağlayıcıdır. Öte yandan, aşağıdaki açıklamalar öncelikle anlaşılmalıdır. Terimler alfabetik olarak listelenmiştir.

 • Ziyaret kampanyası değerlendirmesi:   “Ziyaret kampanyası değerlendirmesi” (“Dönüşüm İzleme”), pazarlama önlemlerinin etkinliğinin belirlenebileceği bir prosedürü tanımlar. Bu amaçla, genellikle pazarlama önlemlerinin uygulandığı web siteleri içindeki kullanıcıların cihazlarında bir çerez saklanır ve ardından hedef web sitesinde tekrar çağrılır. Örneğin, diğer web sitelerine yerleştirdiğimiz reklamların başarılı olup olmadığını görmek için bunu kullanabiliriz).
 • IP maskeleme:   “IP maskeleme”, bir IP adresinin son iki rakamının silindiği bir yöntemdir, böylece IP adresi artık bir kişiyi benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılmaz. Bu nedenle, IP maskeleme, özellikle çevrimiçi pazarlamada, işleme yöntemleri için bir örtüşme aracıdır.
 • İlgi alanına dayalı ve davranışsal pazarlama:   Kullanıcıların reklam ve diğer içerikteki potansiyel çıkarları mümkün olduğu kadar kesin olarak önceden belirlenmişse, ilgi alanına dayalı ve / veya davranışsal pazarlamadan bahsedilir. Bu, iddia edilen önceki davranış profillerinde saklanır (örneğin, belirli web sitelerini ziyaret etmek ve web sitelerini ziyaret etmek veya diğer kullanıcıların satın alma davranışıyla etkileşime girmek için) bilgiler temelinde yapılır. Çerezler genellikle bu amaçlar için kullanılır.
 • Ölçüm Dönüşümü:   Dönüşüm ölçümü, pazarlama tedbirlerinizin etkinliğini belirlemeye yönelik bir prosedürdür. Bu amaçla, genellikle pazarlama önlemlerinin uygulandığı web siteleri içindeki kullanıcıların cihazlarında bir çerez depolanır ve ardından hedef web sitesinde tekrar çağrılır. Örneğin, bunu diğer web sitelerine yerleştirdiğimiz reklamların başarısını izlemek için kullanabiliriz.
 • Kişisel veriler:   “Kişisel veriler”, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi (bundan böyle “veri sahibi” olarak anılacaktır) hakkındaki tüm bilgilerdir; Bir gerçek kişi, özellikle bir ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı (örn. Çerez) veya bir veya daha fazla özel özellik gibi bir tanımlayıcı atanarak doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabiliyorsa, bu gerçek kişi fiziksel, fizyolojik olabilir. , genetik olarak, Psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliklerini ifade etmek.
 • Profil oluşturma:   “Profil Oluştur”, bu kişisel veriler gerçek kişilerle ilgili belirli kişisel yönleri kapsamak için kullanılacaktır (kişisel bilgilerin türüne, bu bilgilerin yaşına, cinsiyetine, konum verilerine ve işlem verilerine, içerikli web siteleriyle etkileşime bağlı olarak) , alışveriş davranışı, insanlarla diğer sosyal etkileşimler (örneğin, belirli ilgi alanlarındaki içerik veya ürünler, bir web sitesindeki tıklama davranışı) analiz edin, değerlendirin veya tahmin edin. nerede). Çerezler ve web işaretçileri genellikle bir profil oluşturmak için kullanılır.
 • Erişim   ölçümü   : Erişim   ölçümü (web analizi olarak da bilinir), ziyaretçilerin çevrimiçi bir teklife akışını değerlendirmek için kullanılır ve ziyaretçilerin web sitelerinin içeriği gibi belirli bilgilerle ilgili davranışlarını veya ilgi alanlarını içerebilir. Erişim analizi yardımıyla, web sitesi sahipleri, örneğin ziyaretçilerin web sitelerini ne zaman ziyaret ettiklerini ve hangi içerikle ilgilendiklerini anlayabilir. Örneğin, bu, web sitesi ziyaretçilerinin içeriğinin ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlar. Menzil analizi amacıyla, geri dönen ziyaretçileri tanımlamak ve böylece çevrimiçi bir teklifin kullanımının daha kesin bir analizini elde etmek için genellikle takma isim çerezleri ve web işaretçileri kullanılır.
 • Yeniden pazarlama:   Örneğin, reklam amacıyla, bir web sitesinde bir kullanıcının hangi ürünlerin, örneğin reklamların hatırlatılması için belirtilmesi durumunda “yeniden pazarlama” veya “yeniden hedefleme” den bahsedilir.
 • İzleme:   Kullanıcıların davranışları çeşitli çevrimiçi tekliflerde izlenebildiğinde “İzleme” den bahsedilir. Kural olarak, davranış ve ilgi bilgileri, sunucuda veya izleme teknolojisi sağlayıcısında çerezlerle ilgili çevrimiçi teklifler (profil oluşturma adı verilir) kullanılır. Bu bilgiler daha sonra örneğin ilgi alanlarına uygun olabilecek reklamları göstermek için kullanılabilir.
 • Sorumlu:   “Sorumlu”, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin işlenme amaç ve yöntemlerine karar veren gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer kurumdur.
 • İşleme:   “İşleme”, otomatik işlemlerin yardımı olsun veya olmasın, kişisel verilerle ilişkili herhangi bir işlem veya işlem dizisi anlamına gelir. Bu terim çok ileri gider ve toplama, değerlendirme, saklama, transfer veya silme gibi hemen hemen her türlü verinin işlenmesini kapsar.